Dovolená Nástupní místa

Nástupní místa

  • Zájezdy vyjíždí z parkoviště naproti Domu kultury města Ostravy  (28.října 2556/124), není-li u zájezdu uvedeno jinak (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu). K této změně výchozího nástupního místa CK přistoupila vzhledem k dlouhodobým negativním stanoviskům k původně využívanému železničnímu nádraží ČD.
  • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor a Nový Jičín (výchozí čas odjezdu +25 minut)
  • Příbor: sokolovna (Masarykova 637), (výchozí čas odjezdu +40 minut)
  • Nový Jíčínčerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
  • Hranicečerpací stanice Shell naproti bývalé továrně Philips (Olomoucká 301), (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
  • Olomouczastávka vedle supermarketu Albert za železničním nádražím a hotelem Clarion (tř. Kosmonautů 113/27), (výchozí čas odjezdu +1.40 hod.)
  • Prostějov: před železničním nádražím (ulice Janáčkova), (výchozí čas odjezdu +2 hod)
  • Vyškov: čerpací stanice Agip vedle dálnice Olomouc-Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
  • Brno: parkoviště vedle ústředního hřbitova (výchozí čas odjezdu +2.45 hod)

Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních nástupních místech. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační. V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění.

Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v smlouvě o zájezdu). Vzdálenější nástupní místa mohou po předchozí dohodě s CK využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob).

Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu.

Nástupní místo je nutno zákazníkem uvést do SoZ již při přihlášení. V případě změny je účtován poplatek dle VSP čl.9.1.b). Neuvede-li zákazník do SoZ nástupní místo, je za něj považováno výchozí nástupní místo, tj. parkoviště naproti Domu kultury Ostrava. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle SoZ nastupovat účastník zájezdu, jinak autobus tato místa míjí bez zastavení.

Po dobu jízdy autobusu mezi Ostravou – Brnem je k dispozici telefon 724 772 080. V případě potřeby doporučujeme zákazníkům přistupujícím na uvedených nástupních místech zaslat SMS zprávu.


Kompletní nabídka lyžařských zájezdů bude na tomto webu koncem září, nejžádanější akce již koncem srpna.

Datum odjezdu

AIG ackcr