Důležité - Časté dotazy - CK Turista

Důležité - Časté dotazy

Seznamte se prosím důkladně s popisem Vámi vybraného zájezdu/pobytu na tomto webu. Z uzavřené smlouvy vyplývají pro CK i zákazníka určtá práva a povinnosti. Proto doporučujeme seznámit se také se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) i Důležitými informacemi (DI). Níže uvádíme jen výběr nejdůležitějších informací, a to v reakci na často kladené otázky zákazníků.

CK TURISTA zajišťuje účast na zájezdech a pobytech na základě Smlouvy (Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu):

I. Smlouva je uzavřena: v okamziku, když zákazník zašle do CK písemně (mailem) Závaznou objednávku nebo doplněnou Smlouvu.

II. Smlouva je účinná: po úhradě zálohy a po potvrzení ze strany CK.

Podrobný postup najdete ZDE
všechny podrobnosti: VOP - čl.5

I. platby v Kč z ČR: Raiffeisen Bank, č.ú. 3727487001 / 5500

 • a) bankovním převodem na účet CK
 • b) vkladem na pokladně kterékoli pobočky Raiffeisen Bank na účet C

II. platby v EUR ze zahraničí: IBAN: CZ4020100000002400423255 / BIC-SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • a) bankovním převodem jen po individuální domluvě s pracovníkem CK, přičemž bankovní poplatky hradí vždy zákazník

variabilní symbol = prvé šestičíslí rodného čísla objednavatele plus číslo zájezdu/pobytu (např. na zájezd č. 7001: 6821067001)
Platbu je možné zaslat současně za všechny účastníky přihlášené pod jedním variabilním symbolem (např. 8 osob na dvou listech SoZ je vedeno pod jedním v.s.).

U došlých plateb z jiných bank je nutné počítat s 1-3 denní prodlevou na bankovní převody.

V případech, kdy je přihlášení na zájezd vyřizováno neprodleně (tzn., že rezervace je poskytnuta pouze na pár hodin), je třeba, aby platba byla připsána na účet CK „ihned“. Toho lze docílit pouze:
 • a) převodem z účtu vedeného u Raiffeisen Bank na účet CK
 • b) složením hotovosti na pokladně v kterékoli pobočce Raiffeisen Bank na účet CK
 • c) převod z účtu jiné banky než Raiffeisen Bank provedený do 11.00hod formou "prioritní platby" (nutno si ověřit u své banky)

Výše plateb zájezdu/pobytu před jeho zahájením (není-li u zájezdu označení "optimalizované zálohy):

 • a) záloha 50% z ceny zájezdu při uzavření Smlouvy, pokud je Smlouva uzavírána v době delší než 35 dnů před zahájením
 • b) doplatek ceny zájezdu nejpozději 35 dnů před zahájením. Na tento termín, který je uveden ve Smlouvě, již CK zvlášť neupozorňuje.
 • c) pokud je Smlouva uzavírána v době kratší než 35 dnů před zahájením, hradí se 100% celkové ceny již při uzavření smlouvy
 • d) v odůvodněných případech může CK požadovat zálohu ve výši 1.000 Kč/os. splatnou v době zaslání "závazné objednávky" zákazníkem.
 • e) u některých pobytů můžou být stanovena jiná kritéria záloh a doplatků (výše a termíny), která jsou pak platná.

Výše plateb pro zájezdy/pobyty s označení "optimalizované zálohy:
pro zákazníky, kteří o něj zažádají v prámci rezervace u zájezdů, kde je tato možnost uvedna. Zálohy musí být jednotné v rámci jedné smlouvy.

 • a) 1. záloha ve výši 1.500,-Kč/os., pokud je Smlouva uzavírána v době delší než 60 dnů před zahájením
 • b) 2. záloha do výše 50% ceny zájezdu nejpozději 60 dnů před zahájením. Na tento termín, který je uveden ve Smlouvě, již CK zvlášť neupozorňuje.
 • c) doplatek ceny zájezdu nejpozději 35 dnů před zahájením. Na tento termín, který je uveden ve Smlouvě, již CK zvlášť neupozorňuje.
 • d) pokud je Smlouva uzavírána v době kratší než 60 dnů před zahájením, hradí se 50% celkové ceny již při uzavření smlouvy
 • e) pokud je Smlouva uzavírána v době kratší než 35 dnů před zahájením, hradí se 100% celkové ceny již pri uzavření smlouvy.

všechny podrobnosti: VOP - čl.8

Zaměstnavatelé často přispívají svým zaměstnancům na jimi vybranou dovolenou. Každý zaměstnavatel má své interní předpisy pro poskytování tohoto příspěvku (podmínky, výši příspěvku aj.), proto se prosím předem informujte u svého zaměstnavatele. Maximální osvobozená částka dle zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu § 9 odst. 7d) je 20.000Kč/rok/zaměstnanec na rekreaci (včetně zájezdů) za podmínek, že se jedná o nepeněžní plnění pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky (tzn. vystavení faktury cestovní kanceláří na zaměstnavatele). Běžně vystavujeme faktury přímo na zaměstnavatele, případně na firmy, které tuto agendu zpracovávají pro některé firmy - zaměstnavatele (např. Sodexo nebo Benefit Management: pokud si zákazník vyřídí příspěvek sám, CK pak fakturuje dle jeho požadavku). Vždy se však musí jednat o úhradu plné výše ceny zájezdu, proto není možné využívat fakturaci na firmy účtující si provizi, či platit prostřednictvím jakýchkoli poukázek jako jsou např. Flexipasy, Benefit bodu, poukázky Sodexo apod.

Fakturu na zaměstnavatele vystavujeme zákazníkovi, který je již přihlášen na zájezd/pobyt, a to dle následujících podmínek:

 1. Zákazník již do CK zaslal doplněnou Smlouvu
 2. Zákazník musí dodržet termíny a výši plateb (záloha/doplatek) dle VOP, tj. rozpisu na Smlouvě. Faktura na zaměstnavatele může nahradit platbu zákazníka, pokud jsou dodrženy termíny úhrad dle Smlouvy.
 3. Zákazník musí do CK zaslat (mailem) vyplněný „Požadavek na fakturaci
 4. V případě, že celková částka v součtu (tj. částka, kterou zákazník uhradí sám + fakturovaná částka od zaměstnavatele) přesahuje celkovou cenu zájezdu dle Smlouvy, pak po vyřízení a úhradě faktury CK vrací zákazníkovi na jeho účet příslušnou částku formou přeplatku.
(Nepříjmáme žádné flexipasy, benefit body, poukazy Sodexo apod.).

Váháte nad vhodným dárkem pro své blízké, přátele, obchodní partnery či zaměstnance? Věnujte jim odpočinek a zábavu v podobě našeho dárkového poukazu. Pro objednání dárkového poukazu nám jednoduše zavolejte nebo napište.

Jak Dárkový poukaz funguje ?

1. Je jen na Vás, jaký typ Dárkového poukazu zvolíte:

 • Dárkový poukaz na částku nebo Dárkový poukaz na zájezd/pobyt.

2. Cestovní kancelář vydá Dárkový poukaz jako ceninu. Dárkový poukaz se vystavuje na základě písemné objednávky (vlastní nebo formulář zaslaný CK) a až po úhradě jeho hodnoty ze strany objednávajícího. Hodnota Dárkového poukazu se hradí převodem na účet CK TURISTA, v případě zájmu může cestovní kancelář vystavit fakturu na jeho hodnotu. Dárkový poukaz zasílá cestovní kancelář e-mailem nebo poštou na adresu objednávajícího.

3. V případě "Dárkového poukazu na zájezd/pobyt" musí objednávající před jeho vydáním sepsat Smlouvu o zájezdu. Případné následné změny již vybraného zájezdu/pobytu z dárkového poukazu se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami CK TURISTA.

4. Dárkový poukaz na částku lze použít pouze k nákupu cestovních služeb z nabídky CK TURISTA (www.ckturista.cz), není možné ho vyměnit za hotovost nebo jiné finanční kompenzace. Obdarovaný následně po předložení "dárkového poukzu na částku" vybírá dle vlastního uvážení, v případě zájmu mu rádi poradíme. Přihlášení na vybraný zájezd/pobyt probíhá běžným způsobem, pouze jako úhrada je uveden "Dárkový poukaz".

5. Je-li cena objednaných služeb vyšší než hodnota Dárkového poukazu, uhradí obdarovaný rozdíl v ceně cestovní kanceláři CK TURISTA.

6. Je-li je cena objednaných služeb nižší, než hodnota Dárkového poukazu, rozdíl se ze strany CK TURISTA nevrací. Proto doporučujeme vybrat si zájezd/pobyt ve stejné nebo vyšší hodnotě, než je hodnota Dárkového poukazu.

7. "Dárkový poukaz na částku:, tzn. celkovou jeho hodnotu, je možno uplatnit pouze na jednu objednávku.

8. "Dárkový poukaz na částku" je možno uplatnit v CK TURISTA při objednávce, a to nejpozději do data platnosti uvedeného na Dárkovém poukazu.

 • Přejeme hodně spokojenosti při darování poukazu na nákup zájezdu.

 • Pokyny k odjezdu na AUTOBUSOVÝ zájezd: VOP - čl.7.:
 1. Pokud nedojde ke změně v programu zájezdu, již nezasíláme žádné další informace – vše, včetně místa, data a hodiny odjezdu, je uvedeno u zájezdu na tomto webu.
 2. Zájezdu se může zúčastnit jen zákazník uvedený na platné SoZ.
 3. Vyřiďte si včas a mějte s sebou "zdravotní doklad - COVID PAS" pro vstup do země a možnost čerpání služeb, dle aktuálních podmínek uvedených na stránkách MZV "Mapa cestovatele "COVID-19". Při návratu, v uvedených případech, nezapomeňte vyplnit příjezdový formulář a splnit náležitosti uvedené také na MZV "Podmínky návratu do ČR".
 4. Mějte u sebe platný cestovní doklad (cestovní pas nebo OP – také děti !!). Tímto dokladem se účastníci, kteří uplatnili některou z věkových slev (dítě, junior, senior), musí prokázat při kontrole (tj. kontrola dat narození na cestovním dokladu).
 5. Při nástupu do autobusu mějte u sebe Smlouvu o zájezdu a cestovní doklad pro ověření, že jste účastníkem zájezdu. Polud to budou vyžadovat opatření (viz. MZV), pak také příslušný "zdravotní doklad - Covid pas", a to pro kontrolu při vstupu do autobusu, na recepci hotelu, případně jiných vstupech na zájezd.
 6. Mějte u sebe telefon, který jste uvedli do smlouvy a mějte jej zapnutý!
 7. Telefonní číslo na vedoucího zájezdu obdržíte v autobuse.
 8. Máte-li sjednáno pojištění přes CK, „Asistenční kartu pojišťovny“ léčebných výloh Vám předá delegát v autobuse.
 9. Mějte u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění a dále Asistenční kartu pojišťovny (máte-li vlastní pojištění léčebných výloh pro zahraničí), léky aj.
 10. Mějte u sebe kontakt na CK TURISTA tel.: 00420 724 772 080, který je pro zákazníky k dispozici po dobu jízdy autobusem a také po celou dobu zájezdu.
 11. Mějte s sebou minimální nutnou hotovost v EUR (cca 200€, případně platební kartu / na úhradu poplatků pro případ základního ošetření, jež jsou v mnoha případech vybírány v hotovosti zahraničním zdravotním zařízením a teprve po návratu do ČR po předložení dokladů o zaplacení proplaceny příslušnou pojišťovnou)
 12. Doporučujeme označit všechna svá zavazadla jmenovkou (vizitkou) a dodržet jejich množství, velikost a váhu.
 13. V případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez doprovodu zákonného zástupce, musí mít u sebe k předložení „Souhlas zákonného zástupce“ (nejlépe notářsky ověřený od obou rodičů).
 14. V případě, že dítě ve věku 15 let a mladší doprovází na zájezdu jiná dospělá osoba než jeho rodič, musí mít k předložení „Souhlas rodičů“ s uvedením osoby, která na dítě dohlíží a odpovídá za něj.
 15. Pro zákazníky, kteří mají ve SoZ uvedeno nástupní místem Ostrava bude autobus připraven v den odjezdu cca 15 minut před přesným časem odjezdu uvedeným v popisu zájezdu u železniční nádraží Ostrava-Vítkovice.
 16. Zákazníci, kteří mají uvedeno ve SoZ jiné nástupní místo, budou postupně nastupovat do autobusu v průběhu jízdy. Buďte prosím na nástupních místech v časech u nich uvedených (uvedené časy odjezdů jsou orientační a v závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění, autobus nemůže zastávku opustit před tímto časem). Zároveň však upozorňujeme, že maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky oproti času uvedenému u daného nástupního místa je 10 minut.
 • Ppokyny k odjezdu na pobyt s vlastní dopravou: VOP - čl.7.:

Vyřiďte si včas a mějte s sebou "zdravotní doklad - COVID PAS" pro vstup do země a možnost čerpání služeb, dle aktuálních podmínek uvedených na stránkách MZV "Mapa cestovatele "COVID-19". Při návratu, v uvedených případech, nezapomeňte vyplnit příjezdový formulář a splnit náležitosti uvedené také na MZV "Podmínky návratu".
Zákazníkům přihlášeným na zájezd s vlastní dopravou zasílá CK na e-mail „Podrobné pokyny“ pro cestu, a to cca 7 dnů před odjezdem:

 1. voucher na zakoupené služby (ubytování, skipas, turistické karty apod.),
 2. údaje důležité pro cestu (např. plánovaný čas nástupu na zájezd), které nemohly být Zákazníkovi předány před uzavřením Smlouvy
 3. průkaz (tj.asistenční kartu pojišťovny léčebných výloh, je-li sjednáno přes CK)
 4. Na pobyt může nastoupit jen osoba uvedená ve Smlouvě a voucheru. Zákazník nemůže na pobyt nastoupit v jiný termín, tj. v jiný den a čas, než je uvedeno ve voucheru.
Pokud Zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, musí kontaktovat CK. Jinak se má za to, že Zákazník "Podrobné pokyny k zájezdu" obdržel.
Voucherem od CK se Zákazník musí bezpodmínečně prokázat při příjezdu do ubytovacího zařízení, případně u dalších poskytovatelů služeb.

V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů na tel. 00420 724 772 080, na e-mail: ckturista@ckturista.cz .

 • CK nemůže garantovat sněhové podmínky. Funkčnost vleků a lanovek může být v některých obdobích omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí atd. Na tato omezení nemůže mít CK žádný vliv a nenese za něj žádnou odpovědnost.
 • Provoz lanovek a sjezdovek je plně v kompetenti jejich provozovatelů, a je závislý na klimatických podmínkách v dané lokalitě v době zájezdu, pořadatel, tj. CK, na to nemůže mít žádný vliv a nenese za něj žádnou odpovědnot.
 • V případě aktuálně nevhodných sněhových podmínek v plánovaném lyžařském středisku, může CK navrhnout směřovat autobusový lyžařský zájezd do nejbližšího centra s lepšími sněhovými podmínkami, a to jen v případě, že je to možné s ohledem na již zajištěné služby (skipasy). Zákazník není povinen tento návrh přijmout, nemá však nárok na jakoukoli náhradu. Pokud Zákazník tento návrh přijme, uhradí případné prokazatelně zvýšené náklady na skipas (pokud je tento v ceně zájezdu) před jeho zajištěním v "náhradním středisku", a to hotově vedoucímu zájezdu.
 • CK si vyhrazuje právo na úpravu programu, časového harmonogramu nebo změnu pořadí navštívených středisek z výše uvedeného důvodu v závislosti na aktuálním počasí v dané oblasti, jakož i z důvodu vyšší moci (silniční kalamity, živelné pohromy, politické nepokoje, aj.), nejedná se však o změnu smluvních podmínek (dle čl.11.).
 • v průběhu zájezdu/pobytu je třeba dodržovat místní epidemiologická neřízení, v rámci nichž může dojít k určitým omezením.
všechny podrobnosti: VOP - čl.18

 • Služby, které jsou u zájezdu/pobytu výslovně uvedeny v katalogu v části: „V ceně zahrnuto“,
 • V ceně zájezdu je vžy obsaženo povinné pojištění CK pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. a povinná platba do Garančního fondu.
 • V den příjezdu je možno se ubytovat nejdříve v 16.00 hodin a v den odjezdu je nutno opustit ubytovací zařízení nejpozději do 10.00 hodin (není-li uvedeno jinak) .
 • Je-li v ceně zájezdu/pobytu strava (polopenze a více), je první strava v den příjezdu večeře a poslední strava v den odjezdu snídaně (není-li uvedeno jinak).
 • Pozdní nástup na ubytování nezakládá právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu.
 • Zákazník nemůže na pobyt nastoupit v jiný termín, tj. v jiný den a čas, než je uvedeno ve voucheru.
všechny podrobnosti: VOP - čl. 8 a 17


 • Služby, které jsou u zájezdu/pobytu výslovně uvedeny v katalogu v části: „Cena nezahrnuje" a "Příplatky" a dále vše, co není uvedeno v části "Cena zahrnuje"

V ceně není povinné pojištění léčebných výloh do zahranicí ani pojištění STORNA aj.
Důrazně doporučujeme zákazníkům uzavření pojištění na STORNO zájezdu, tj. pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, tj. stornem zájezdu. Doporučujeme sjednat "Komplexní pojištění včetně pojištění storna zájezdu" u UNIQA pojišťovny naším prostředictvím.
Pojištění za pár korun Vám může ušetřit velké peníze .

všechny podrobnosti: VOP - čl. 8 a 17

 • Zájezdy vyjíždí od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice, není-li u zájezdu uvedeno jinak, (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu).
 • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor a Nový Jičín (výchozí čas odjezdu +20 minut)
 • Příbor: sokolovna (Masarykova 637), (výchozí čas odjezdu +40 minut)
 • Nový Jíčín: čerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
 • Hranice: ZMĚNA: parkoviště u bývalého motorestu Sparta (dnes Pepinova Pizza), na ulici Zborovská - 50 m od kruhového objezdu vedle Hypermarkete Albert, (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
 • Olomouc: zastávka vedle supermarketu Albert za železničním nádražím a hotelem Clarion (tř.Kosmonautů 113/27), (výchozí čas odjezdu +1.40 hod)
 • Prostějov: před železničním nádražím (ul. Janáčkova), (výchozí čas odjezdu +2 hod)
 • Vyškov: čerpací stanice MOL vedle dálnice na Olomouc-Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
 • Brno: velké parkoviště u pekárny Delta (na křižovatce cest Vídeňská a Bohunická), (výchozí čas odjezdu +2.55 hod)
 • Mikulov: benzínová stanice Shell (K Vápence 69, směru k hranicím s Rakouskem) (výchozí čas odjezdu +3.25 hod)

Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních nástupních místech. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační, avšak v tento čas musí zákazník již čekat na daném nástupním místě (který má ve SoZ uveden). V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění (v žádném případě nemůže autobus vyjet dříve, než je u daného nástupního místa uvedeno). V případě velkého zpoždění autobusu je zákazník informován na tel. čísle, který uvedl do SoZ. Je proto důležité mít telefonní číslo, které zákazník uvedl do SoZ, v den odjezdu u sebe a zapnutý.

Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v smlouvě o zájezdu). Vzdálenější nástupní místa mohou po předchozí dohodě s CK a dohodnutým příplatkem využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob).

Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu.

Nástupní místo musí zákazník uvést do SoZ již při přihlášení. V případě změny je účtován poplatek dle VOP čl.13. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle SoZ nastupovat účastník zájezdu, jinak autobus tato místa míjí bez zastavení.

ZASEDACÍ POŘÁDEK: je plně v kompetenci CK, přičemž je brán zřetel na sedadla se zaplacenou místenkou, následně pořadí přihlášených zákazníků, případně další kritéria CK. Při nástupu na zájezd se zákazník musí prokázat platnou SoZ (jeho kopií), a to vedoucímu zájezdu. Po dobu jízdy autobusu, stjeně jako po dobu celého zájezdu, je k dispozici telefon 00420 724 772 080.

 • Každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedadlo.
 • Na základě objednávky si zákazníci mohou zakoupit místenku pro zajištění určitého místa v autobuse za 150,-Kč/osoba/zájezd.

I. Vzhledem k tomu, že CK využívá autobusy více značek a různých velikostí, nemají tyto autobusy stejné uspořádání sedadel. Z tohoto důvodu není možné nabízet místenku na dané číslo sedadla, ale je nutná písemná specifikace umístění sedadla zákazníkem:
1. určení strany:
strana za řidičem (= levá strana ve směru jízdy)
strana za průvodcem (= pravá strana ve směru jízd
2. určení řady:

řada 2. (dvousedačka)
řada 3. (dvousedačka) atd.
Pozn.: od roku 2021 standardně neobsazujeme první řady (dvojsedadla) místenkama.


II. Zákazník musí předem konzultovat požadované místo s pracovníkem CK, zda již není obsazeno (nejlépe zaslání požadavku mailem). Následně písemně (e-mailem) zaslat objednávku na zakoupení místenky do CK, a to nejpozději 7 pracovních dnů před odjezdem zájezdu. Místenka je platná po jejím potvrzení ze strany CK ve SoZ.

III. Z organizačních důvodů (různá velikost a typ autobusu) může dojít v konečném zasedacím pořádku k posunutí objednaného a zaplaceného sedadla o +/- jednu řadu. Tato skutečnost není důvodem k vrácení ceny místenky.

IV. Protože společně přihlašovaná dvojice obsazuje standardně dvojsedadlo, je třeba jednotné společné rozhodnutí, zda si zakoupí místenky oba nebo žádný z dvojice.
Jedná-li se o trojici či větší rodinu / skupinu, jež má zájem o zajištění určitých míst v autobuse ve vzájemné blízkosti, musí si tuto místenku koupit všichni účastníci. Pokud si zakoupí místenku z určité rodiny / skupiny jen např. jedna dvojice, pak není možné, aby celá skupina seděla ve vzájemné blízkosti.

V. Jiná sdělení týkající se míst v autobuse nebudou do smlouvy uváděny a nebude na ně brán zřetel. Tvorba zasedacího pořádku je plně v kompetenci CK, přičemž bude brán zřetel na sedadla se zaplacenou místenkou, následně pořadí přihlášených zákazníků, případně další kritéria (společně přihlášená dvojice obsazuje standardně dvojsedadlo).
 • K přepravě cestujících jsou obvykle využívány dálkové autobusy smluvních přepravců. Ve výjimečných případech mohou být použity jiné přepravní prostředky, např. mikrobusy.
 • Během přepravy jsou cestující povinni respektovat pokyny zástupců CK a řidíčů.
 • V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3,5 - 4 hodinách nepřetržité jízdy.
 • Při přistavení autobusů a při vlastní přepravě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti způsobující nejrůznější zdržení (dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). Proto je nutné brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu.
 • Během přepravy, především v noci, nelze spolehlivě kontrolovat přítomnost Zákaznků v autobusu. Je proto bezpodmínečně nutné dodržovat délku přestávek, časy odjezdů a nevzdalovat se zbytečně od autobusu. Zákazník by měl mít během všech jízdních přestávek pro krizovou situaci s sebou vždy doklady, mobil s telefonními čísly na delegáta a CK, základní hotovost a příslušné oblečení.
 • Během stání autobusu neručí dopravce ani CK za zavazadla ponechaná v autobuse. Ten je mnohdy přístupný a není v žádném případě určen k úschově zavazadel, ani řidiči nemohou zajišťovat hlídání předmětů ponechaných v autobuse.

Maximální množství a velikost zavazadel v autobusové přepravě:

 • každý účastník si může vzít následují, vše o celkové hmotnosti do 20 g:
*1 „hlavní“ zavazadlo maximálně střední velikosti (kufr, taška, batoh) o hmotnosti do 15 kg
*1 tašku s lyžařskými botami
*1 malé příruční zavazadlo
*1 pár lyží NEBO snowbord
,
 • Vše včetně přepravovaných potravin a nápojů musí být umístěno ve výše uvedených zavazadlech. Pokud je „hlavní“ zavazadlo extrémně velké (expediční batoh, kufr největší prodejní velikosti, obří sportovní taška), pak v něm musí být umístěny i lyžařské poty.
 • Z důvodu neskladnosti a možnosti poškození jiných zavazadel ostatních zákazníků není povoleno využívání krosen s kovovou konstrukcí
 • Nadměrná zavazadla (např. druhý pár lyží či snowboard), samostatné kartony piv, vody aj. nebudou přepravovány (a je na zákazníkovi, jak s dotyčným zavazadlem naloží). Výjimku tvoří nadměrná zavazadla (např. druhý pár lyží či snowboard), která jsou předem objednaná a potvrzená CK, což se provádí zásadně písemně prostřednictvím SoZ v oddíle poznámky.
 • Pouze v případě, že autobus nebude plně obsazen, bude možné (cca týden před odjezdem) povolit přepravu druhého lyžařského vybavení, a to za poplatek 500,-Kč. Na toto povolení vydá CK jmenovitě potvrzení, které účastník předloží delegátovi před nástupem do autobusu.
Vzhledem k častým záměnám je nutné mít všechna zavazadla opatřena jmenovkou (i obal na lyže). Každý zákazník musí dohlížet na svá zavazadla během celé doby konání zájezdu, tzn. i během přepravy.

Každý zákazník manipuluje se svými zavazadly výlučně sám, je povinen si jej za asistence řidiče naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si jej převzít. řidiči jsou jen nápomocni při ukládání zavazadel do zavazadlového prostoru autobusu.
CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu či ztrátu přepravovaných zavazadel.

VOP - č. 19

 • sn – snídaně
 • pP - polopenze
 • All – all inclusive (rozsah all inclusive je vždy uveden u každého zájezdu/pobyty)
 • 1+0 – jednolůžkový pokoj (počet tohoto typu ubytování je na každý zájezd omezen!)
 • 2+0 – dvoulůžkový pokoj
 • 2+0 // 1 – sdílený dvoulůžkový pokoj (pro samostatně přihlašového zákazníky / jen u některých zájezdů)
 • 2+1 – dvoulůžkový pokoj s jednou přistýlkou** (vhodné především pro rodinu s dítětem, jejich počet je omezen)
 • 2+2 -dvoulůžkový pokoj se dvěma přistýlkami** (vhodné především pro rodinu s 2 dětmi, jejich počet je omezen)

**Je nutno počítat s tím, že pokoje 2+1 a 2+2 jsou někdy prostorově omezenější a 3. a 4. lůžko mohou tvořit jednodušší přistýlky (válenda, patrová postel, rozkládací křeslo, menší rozkládací dvoukřeslo pro 2 apod.).

2+0 // 1 - Zákazník se může přihlásit do sdíleného dvoulůžkového pokoje samostatně s podmínkou následné nutnosti doobsazení tohoto pokoje, nebo doplacením rozdílu mezi dvoulůžkovým a jednolůžkovým pokojem (dle ceníku a uvedením na SoZ). K doobsazení pokoje může dojít nahlášením dalšího spolucestujícího samotným zákazníkem, nebo zajištěním druhého spolucestujícího cestovní kanceláří, Přihlášením do tohoto typu pokoje zákazník dává souhlas CK, aby se pokusila (bez záruky, záleží na zájmu zákazníků) nají spolucestujícího do pokoje tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj odpadla. Následně platí varianta, která nastane jako první (pokud CK zajistí do pokoje druhého spolucestujícího, je toto řešení konečné, zákazník již následně nemůže nahlásit "vlastního" spolucestujícího). Rovněž hledání spolucestujícího do pokoje je časově limotováno naplněním kapacity autobusu (zákazník již následně nemůžu nahlásit "vlastního" spolucestujícího). Zákazník tímto bere na vědomí, že udělený souhlas s doobsazením pokoje je závazný. Zákazník bere na vědomí také to, že pokud se nepodaří najít spolucestujícího do pokoje (zákazníkem nebo CK), nebo z kapacitního důvodu nebude možnost dalšího spolucestujícího dohlásit, bude nutno na výzvu CK, nejpozději 3 dny před začátkem zájezdu, doplatiti rozdíl do ceny jednolůžkového pokoje (ta je vždy vyšší, než cena zájezdu s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji). V případě nedoplacení se jedná o neuhrazení zájezdu jako celku. V dalším pak platí VOP. (Pozn: CK nemůže zaručit, že si "spolubydlící" budou rozumět. Případná nedorozumnění mezi spolucestujícími však nejsou důvodem k reklamaci.)

Slevy pro děti (dětské ceny) platí jen v případě ubytování dětí na přistýlce (tj. 3. - 4. lůžku) v pokoji rodičů, tj. 2 dospělých osob.
Jednolůžkové pokoje, přestože jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji.
Přidělování pokojů a apartmánů je plně v kompetenci místního ubytovatele. Umístění pokoje, patro, výhled atd. nemůže CK ovlivnit.
Počet osob v ubytovací jednotce nesmí být vyšší než počet lůžek (není-li uvedeno jinak).

Vašemu individuálnímu přání při objednávce v souvislosti s ubytováním se snažíme vyhovět zasláním žádostí na ubytovatele. Musíme však výslovně upozornit, že jejich splnění je výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme jako CK převzít žádnou záruku. V případě jeho nesplnění se nejedná o porušení Smlouvy ze strany CK.
CK nezajišťuje obsazenost 2lůžkových pokojů zákazníky, kteří se navzájem nezdají, a to s ohledem na řadu mezilidskcýh problémů, které to přiníší. V minulsti i přes snahu vyjít vstříc samotným zákazníkům, potýkala se CK následně s problémy, ke kterým docházelo právě z důvodu mezilidských vztahů (často si zákazníci v pokoji nesedli a následně byli se zájezdem nespokojeni, což přičítali CK).

Od 26.6.2012 musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Kompletní informace najdete na webu Ministerstva zahraničí - Podmínky vycestování z ČR.

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů

Cestování po EU

Každý občan ČR (tedy i nezletilé děti od 0 let věku) musí mít vlastní cestovní doklad: v zemích EU cestovní pas nebo OP, do zemí mimo EU cestovní pas. Kompletní informace najdete na webu: Ministerstvo zahraničí.

 • MZHČR doporučuje, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou.
 • U nezletilého dítěte mladšího 15-ti let, které cestuje bez doprovodu svých rodičů (nebo zákonných zástupců), je nutné, aby doprovázející osoby, jiné než jsou jejich rodiče (např. prarodiče, příbuzní či známí), měly na cestu do zahraničí písemný souhlas zákonného zástupce. Mělo by se jednat o ověřenou plnou moc, která by měla obsahovat souhlas obou rodičů s tím, že jejich dítě bude doprovázet konkrétní osoba na blíže upřesněné cestě a pro dané období. Doprovod by měl být také vybaven adekvátní plnou mocí s překladem alespoň do anglického jazyka. Zpřísněné kontroly mají zabránit únosům dětí.
Souhlas zákonného zástupce - FORMUÁR MZVČR

Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy, je však povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek), které činí dané procento z předem stanovené ceny zájezdu/pobytu na osobu a počtem dnů mezi odstoupením od Smlouvy a počátkem zájezdu/pobytu. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem doručení oznámení do CK, přičemž za den doručení se považuje pracovní den do 17.hodiny (je-li oznámení zasláno po této hodině pracovního dne nebo v sobotu, neděli či svátek, bude posuzováno jako by bylo doručeno následující pracovní den):
 • 61 a více dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 10%, minimálně 1000 Kč
 • od 60. do 36. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 25%
 • od 35. do 21. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 50%
 • od 20. do 11. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 80%
 • od 10. do 7 dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 90%
 • v období 6 dnů a méně před zahájením: 100%
 • U některých zájezdů/obytů může být uvedena, a tedy pro něj platbná, jiná výše odstupného

Tyto stornopolatky se uplatní také na závaznou objednávku (VOP - čl.5)

Nahlášení storna - odstoupení od Smlouvy zákazníkem - FORMULÁŘ

Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí podat zákazník, který od smlouvy odstupuje a to písemnou formou (nejlépe zasláním e-mailu) a pokud možno okamžitě (rozhoduje den doručení do CK). Doporučujeme uzavření pojištění storna, v neposlední řadě také zajištění náhradníka (za manipulační poplatek).

všechny podrobnosti: VOP - čl. 13 a 14

Na zájezd/pobyt nemůže nastoupit ani čerpat zaplacené služby jiná osoba než zákazník uvedený na Smlouvuě a ve Voucheru. Je nepříjemné, pokud se zákazník nemůže zúčastnit zájezdu/pobytu, na který je přihlášen, má však za určitých podmínek možnost zajistit si náhradníka:
 1. ověřit si u CK, zda je změna Zákazníka možná
 2. toto oznámení provést písemně (e-milem), doručit jej do CK nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu (e-mailem) a ověřit si jeho převzetí
 3. k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvy a že splňuje podmínky účasti na zájezdu
 4. za provedení této změny náleží CK manipulační poplatek 300 Kč/osoba, který je splatný společně se skutečnými náklady spojenými s postoupením ihned
 5. finanční vyrovnání za zájezd/pobyt provedou obě osoby, tj. původní a nový Zákazník, mezi sebou. Na nahlášeného zákazníka přechází uhrazený zájezd.
 • V ojedinělých případech, je-li to možné, může CK vyhovět zákazníkům v žádosti o změnu v osobě zákazníka i v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě platí stejný postup jako v bodech 1.-5., přičemž manipulační poplatek je ve výši dvojnásobku bodu 4), tj. 600,- Kč/osoba.
 • Z administrativních a pojistných důvodů se v žádném případě nemohou zájezdu zúčastnit "příchozí" osoby bez platné SoZ, které se vedoucímu zájezdu hlásí "jako náhradníci" za nenastoupené účastníky. Stejně tak nemohou osoby bez Smlouvy nastoupit na pobyt (ubytovatel je povinen ubytovat jen osoby uvedené na voucheru). V tomto případě zůstává místo neobsazené a nevyčerpané služby nemůže čerpat žádná jiná osoba.
Žádost o postoupení Smlouvy zákazníkem - FORMULÁŘ

všechny podrobnosti: VOP - čl.12

jsou možné jen:
 • ,je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb)
 • pokud zákazník doručí svůj požadavek na změnu alespoň 7 dnů před zahájením
 • po úhradě manipulačního poplatku (za každého jednotlivého zákazníka, tj. za každou osobu včetně dětí) ve výši a za podmínek dále uvedených.
a) oprava osobních údajů Zákazníka (za opravu je považována také oprava jakéhokoli údaje již uvedeného v Smlouvě nebo doplnění chybějícího údaje): 200 Kč/os.
b) změna místa odjezdu: 200 Kč/os.
c) snížení počtu osob v ubytovací jednotce: Změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy jedné či více osob, které jsou povinny uhradit odstupné dle čl. 14. VOP. Dojde-li v důsledku snížení počtu osob v ubytovací jednotce ke změně ceny za ubytování, jsou neodstupující Zákazníci povinni tento rozdíl doplatit (např. v případě storna jedné osoby v 2L pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za 1L).
d) jiná změna než v bodech a), b), c), e) (např. změna služeb již uvedených v Smlouvě, jako je typ skipasu apod.): 200Kč. Zrušení některých služeb ze Smlouvy (např. zrušení skipasu) je posuzováno jako odstoupení od části smlouvy a vztahuje se na něj povinnost hradit odstupné dle čl. 14. těchto podmínek.
e) změna termínu, destinace, hotelu je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy s úhradou odstupného dle čl.14 VOP a uzavření smlouvy nové.
 • V ojedinělých případech, je-li to z možné, může CK vyhovět zákazníkům v žádosti o změnu i v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu. V tomto případě platí stejný postup jako výše uvedený, přičemž manipulační poplatek je ve výši dvojnásobku bodu 13.5) d), tj. 400,- Kč/os.
všechny podrobnosti: VOP - čl.13.

CK je oprávněna odstoupit od smlouvy před zahájením:

 • pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
 • pokud není na autobusový zájezd přihlášeno minimálně 30 účastníků
 • O této skutečnosti CK informuje zákazníka-objedvatatele e-mailem a vrací mu všechny platby nejpozději do 14 dnů
CK je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud Zákazník porušil svou povinnost:
 • nezaplatí-li cenu zájezdu v plné výši a termínech dle VOP - čl.8.
 • nedostaví-li se nebo zmešká-li odjezd zájezdu nebo nenastoupí na zájezd včas
 • Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné podle VOP - čl. 14)
 • O této skutečnosti CK informuje zákazníka e-mailem a vrací mu uhrazené platby snížené o odstupné nejpozději do 14 dnů.
všechny podrobnsti: VOP - čl.10

Pro řízení osobního vozidla na území EU je zapotřební mít s sebou platný řidičský průkaz, osvědčení o technické způsobilosti vozidla a zelenou kartu - mezinárodní doklad o platnosti povinného ručení na území cizího státu. Povinností vybavení vozidla je oranžová výstražná vesta, a to pro každého cestujícího ve vozidle, v zimě je nutné mít s sebou řetězy. Rodiny s dětmi musí mít pro všechny děti ve věku do 12 let bezpečnostní sedačku. Pro průjezd Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem ... po dálnici je zapotřebí zakoupení dálniční známky. Doporučujeme dodržovat dopravní předpisy.

 • V alpskcýh zemích došlo k velkému rozvolnění covidových restrikcí. Stále je však třeba sledovat konkrétní podmínky vydávané jednotlivými zeměmi. Podrobné informace o cestování a doporučení najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Doporučujeme seznámit se s těmito informacemi před objednávkou zájezdu a samozřejmě následně před zahájením Vaší cesty do zahraničí. Pro účast na zájezdu je nutno splnit a dodržovat uvedené podmínky.
 • MZV - odkaz na aktuální informace k cestování
 • V případě, že cestování nebude zakázáno, proběhnou naše zájezdy/pobyty dle popisu v katalogu. Někde je třeba počítat s určitým omezením (roušky, respirátory, desinfekce apod.), které můžou vycházet z přijetí místních opatření s ohledem na ochranu zdraví turistů v jednotlivých destinacích a hotelech. Z důvodu preventivních opatření spojených s COVID-19 může dojít v místě vaší dovolené k úpravám některých opatření (např. omezení v saunách, bazénech, lanvkách apod.) Ve všech případech půjde o změny v náležitostech zájezdu, které jsou spojené se zajištěním ochrany zdraví. Tyto změny nezakládají nárok na náhradu.
 • Pokud se před termínem zájezdu skutečně uzavřou hranice, případně budou uzavřeny hotely, pak se bude postupovat dle zákona, tzn. zájezd je zrušen bez stornopoplatků, zákazníkům je vrácena celá platba za zájezd (stejnou formou, jakou byla přijata platba/y). Jak je uvedeno, musí se jednat o skutečné uzavření hranic, nebo hotelů oficiálně vyhlášené vládou, bez výjimky pro cestování. V případě, že se v cílové oblasti našeho zájezdu bude situace vyvíjet nepříznivě, tzn. budeme mít velmi nepříznivé informace od našich partnerů, může takový zájezd z důvodu souvisejícím s Covid-19 kdykoli zrušit také CK, aniž by hradila poplatky za neuskutečněnou dovolenou. Rovněž v tomto případě je zákazníkům vrácena platba za zájezd.
 • Pro účast na zájezdu/pobytu mohou vlády a úřady navštívených zemí vyžadovat rozličná zdravotní potvrzení a doklady, jímž zákazník musí vyhovět. Nesplnění těchto podmínek ze strany zákazníka není důvodem k jeho odstoupení od smlouvy bez stornopoplatků dle VOP.
 • Ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou, a.s. vám nabízíme komplexní cestovní pojištění . Dále vám můžeme nabídnout COVID-19 cestovní připojištění "P" , které je zaměřeno na vaši ochranu pro případ covidu v zahraničí.
 • Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, která vydávají jednotlivá rozhodnutí, najdete důležité informace k cestám: https://www.mzv.cz/jnp/
 • Ministerstvo zdravotnictví:
 • Aktuální situace s Covid-19 MZČR

Další nezbytné detaily a podrobnosti jsou uvedeny ve "Všeobecných obchodních podmínkách", které Vám doporučujeme přečíst.


TOPlist