Slevy - CK Turista

Slevy

Slevu ve výši:
 • 200 Kč / plně platící osoba na pevném lůžku z katalogové ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA (sleva není poskytována osobám na přistýlce)
je přiznána zákazníkovi při splnění následujících podmínek :
 1. pokud se přihlásí nejpozději do 30. září 2023, a to na zájezd konaný v listopadu - prosinec 2023
 2. pokud se přihlásí nejpozději do 31. října 2023, a to na zájezd konaný v období leden 2024
 3. pokud se přihlásí nejpozději do 10. listopadu 2023, a to na zájezd konaný v období únor - březen 2024
 4. pokud se přihlásí nejpozději do 10. ledna 2024, a to na zájezd konaný v dubnu 2024
 5. pokud se přihlásí nejpozději do 31. ledna 2024, a to na zájezd konaný v období květen - srpen 2024
 6. u některých autobusových zájezdů může být termín, sleva first minute vypsána odlišně od výše uvedených termínů, přičemž platí termín, sleva uvedená v popisu zájezdu
 7. u autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - AKCE" se sleva first minute neuplatňuje.
 8. do daného termínu musí být doručena řádně vyplněná Smlouva o zájezdu a uhrazena záloha (tzn. připsána na účet CK)

Tuto slevu first minute je možno kombinovat se slevou "stálý zákazník" nebo "pro objednavatele".

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou.

Tato sleva first minuteje vyhlašována jen u vybraných pobytů. Její výše není jednotná, platí však vždy jen pro plně platící osoby na pevném lůžku (sleva není poskytována osobám na přistýlce).

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou (stálý zák., last m., akční, aj.).

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 200,-Kč) / plně platící osoba na pevném lůžku*3 z ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA při přihlášení min. 50 dnů*2 před termínem konání (není-li u zájezdu uvedeno jinak, sleva není poskytována osobám na přistýlce)

- může uplatnit zákazník zakliknutím políčka v rezervačním formuláři, který se v daném roce konání zájezdu nebo předchozím kalendářním roce zúčastnil*1 vícedenního zájezdu pořádaného CK TURISTA, není-li u zájezdu uvedeno jinak. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy o zájezdu do řádku "sleva stálý zákazník" uvést variabilní symbol dříve absolvovaného zájezdu, případně do poznámky jednoznačně specifikovat dříve absolvovaný zájezd (případně doložit kopii SoZ).
- Tuto slevu je možno uplatnit jen, pokud je jednoznačně uvedena u zájezdu v oddíle "slevy".

Pozn.*1: tuto slevu nemůže uplatnit zákazník, který z jakéhokoli důvodu na zájezd neodcestoval, např. z důvodu čl.10-13 VOP.
Pozn.*2: Za přihlášení je považováno uzavření smlouvy dle čl.5 VOP a současně úhrada zálohy. Za dobu přihlášení je počítán pracovní den do 17.00 hod. Je-li přihlášení učiněno po této hodině v pracovní den, v sobotu, neděli či svátek, je počítáno, jako-by bylo učiněno následující pracovní den.
Např. Doba přihlášení se nepočítá od okamžiku zaslání nezávazné rezervace z webu, nýbrž až od zaslání doplněné smlouvy a úhrady zálohy. Je-li smlouva a záloha zaslána v pátek v 19.00 hod, pak se doba přihlášení počítá od následujícího pondělí.
Pozn.*3: jedná-li se o katalogovou cenu za ubytovací jednotku (např. apartmán), pak se jedná o slevu 200 Kč / ubytovací jednotka.

U autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - AKCE" se sleva "stálý zákazník" neuplatňuje .

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ je možno kombinovat se slevou "first minute".

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou, tj. "pro objednavatele", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou", ani s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou ve speciálních "kampaních".
Tato sleva se neuplatňuje, není-li uvedena u zájezdu v oddílu "slevy".
Tato sleva se neuplatňuje, pokud se zákazník přihlašuje na zájezd v době kratší než 50 dnů před termínem konání zájezdu.

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 300,-Kč) / plně platící osoba na pevném lůžku z katalogové ceny pobytů s vlastní dopravou při přihlášení min. 50 dnů*2 před termínem konání (není-li uvedeno jinak, sleva není poskytována osobám na přistýlce)

- může uplatnit zákazník zakliknutím políčka v rezervačním formuláři, který se v daném roce konání pobytu nebo předchozím kalendářním roce zúčastnil*1 vícedenního pobytu pořádaného CK TURISTA. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy, do řádku "sleva stálý zákazník", uvést variabilní symbol dříve absolvovaného pobytu, případně do poznámky jednoznačně specifikovat dříve absolvovaný pobyt (případně doložit kopii Smlouvy). Sleva se poskytuje z katalogové ceny bez příplatků.

Pozn.*1 : tuto slevu nemůže uplatnit zákazník, který z jakéhokoli důvodu na zájezd/pobyt neodcestoval, např. z důvodu čl.10-13 VOP.
Pozn.*2 : Za přihlášení je považováno uzavření smlouvy dle čl.5 VOP. Za dobu přihlášení je počítán pracovní den do 17.00 hod. Je-li přihlášení učiněno po této hodině v pracovní den, v sobotu, neděli či svátek, je počítáno, jako-by bylo učiněno následující pracovní den.
Např. Doba přihlášení se nepočítá od okamžiku zaslání nezávazné rezervace z webu, nýbrž až od zaslání závazné objednávky. Je-li závazná objednávka zaslána v pátek v 19.00 hod, pak se doba přihlášení počítá od následujícího pondělí.

Tuto slevu „stálý zákazník VD“ není možno kombinovat s žádnou další slevou (first m., last m., akční cena, pobyty v akci aj. ...).

Tato sleva „stálý zákazník VD“ se neposkytuje na pobyty v apartmánech, bungalogech a na jakékoli pobyty na Slovensku.
Tato sleva se neuplatňuje, není-li uvedena u pobytu v oddílu "slevy".
Tato sleva se neuplatňuje, pokud se zákazník přihlašuje na pobyt v době kratší než 50 dnů před termínem konání.

Za vynaložené úsilí se zajištěním skupiny na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme objednavateli (který se sám zúčastní zájezdu) následující slevu:

 • Jedná-li se o skupinu minimálně 10-ti plně platících osob, získává objednavatel (11. účastník / ne pro 1lůžkový pokoj) 50% slevu na daném zájezdu.
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 20-ti plně platících osob, získává objednavatel 1 místo na daném zájezdu zdarma (tj. 21. místo / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 30-ti plně platících osob, získává objednavatel 1,5 místa zdarma (tj.31.místo zdarma a 32. místo se slevou 50% / ne pro 1L).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 40-ti plně platících osob, získává objednavatel 2 místa zdarma (tj. 41. a 42. místo zdarma / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z cestujících uvedeného na smlouvě o zájezdu, kde byla uplatněna sleva pro objednavatele, dojde k přepočítání slevy dle skutečného počtu plně platících cestujících.
Přiznání slevy je vázáno na splění následujících podmínek:
 1. Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
 2. Objednavatel je povinen sám doručit (zaslat e-mailem, poštou, případně předat v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech jim získaných účastníků, a to pod jedním variabilním symbolem. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
 3. Objednavatel je povinen sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za jím získané účastníky (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele.
 4. Objednavatel zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává své skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k objednavateli (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. Tato sleva neplatí v případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog).

Pro autobusové zájezdy vypracované na objednávku kolektivu (mimo katalog) se sleva pro "objednatele autobusových zázezdů" neuplatňuje.
U autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - akce" se sleva "pro objednatele autobusových zájezdů" neuplatňuje.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“ je možno kombinovat se slevou "first moment" jen pokud se nejedná o "akční cenu" a to za podmínky, že sleva "pro objednavatele" a sleva "first minute" se snižuje na polovinu.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“ není možno kombinovat s jinou další slevou než výše uvedenou, tj. "stálý zákazník", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou", "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

V případě ucelené skupiny minimálně 11-ti platících zákazníků přihlašujících se na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme každému platícímu zákazníkovi následující slevu:

 • Jedná-li se o ucelenou skupinu minimálně 11-ti platících osob, získává každý platící zákazník slevu ve výši 4% z katalogové ceny (mimo příplatky).
 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z účastníků a celkový počet platících zákazníků ve skupině klesne pod 11, dojde k přepočítání ceny zájezdu, tj. zpětné navýšení ceny zájezdu o 4% na původní katalogovou cenu. Neodstupující zákazníci pak musí doplatit cenu zájezdu do původní katalogové ceny.
Přizání skupinové slevy je vázáno na splnění následujících podmínek:
 1. Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
 2. Skupina si musí ze svého středu vybrat svého zástupce (dále jen zástupce skupiny), který bude jednat s CK jménem celé skupiny, tj. doručí (zašle e-mailem, poštou, předá v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech účastníků skupiny. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu a musí na nich být zřetelně uvedeno, o jakou "skupinu" se jedná. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
 3. Zástupce skupiny musí sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za celou skupinu zákazníků (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele.
 4. Zástupce skupiny zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává všem zákazníkům ve skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna, a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k již přihlášené skupině (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. V případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog) je možno dohodnout jiné podmínky. Výše uvedená skupinová sleva zde obecně neplatí.

Pro autobusové zájezdy vypracované na objednávku kolektivu (mimo katalog) se "skupinová sleva u autobusových zájezdů" neuplatňuje.
U autobusových zájezdů s "akční cenou - akce" se "skupinová sleva u autobusových zájezdů" neuplatňuje.

Tuto „skupinovou slevu autobusových zájezdů“ není možno kombinovat s žádnou další slevou, tj. "first mimute", "stálý zákazník" ani "last minute", "akční cenou-slevou", "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

Tuto „skupinovou slevu autobusových zájezdů“ není možno kombinovat se slevou "pro objednavatele".

Dětské / juniorská CENY:
 • jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění této ceny je věk v den návratu (ukončení) zájezdu/pobytu. Dětská / juniorská cena platí pouze pro děti / juniory ubytované na přistýlce v jednom pokoji se 2 dospělými (není-li uvedeno jinak). Tyto ceny již zahrnují veškeré dětské či juniorské zvýhodnění (slevy): ubytování, skipasy, turistické karty aj.
Dětské / juniorské / seniorské SLEVY:
 • jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění dětské/juniorské slevy je věk v den návratu (ukončení) zájezdu/pobytu, pro uplatnění seniorské slevy je to věk v den nástupu na zájezd/pobyt. Tyto slevy se uplatňují vždy ze základní ceny pro dospělou osobu (případně pro dospělou osobu na přistýlce či jednolůžkovém pokoji), nikoli již ze zvýhodněné dětské či juniorské ceny.

„Ceny zájezdů a pobytů CK TURISTA“ vychází z cen zvýhodněných "balíčků" našich dlouholetých obchodních partnerů, které se skládají z ubytování a karet (skipasů, turistických karet, golfových fee aj.). Tyto ceny nekopírují standardní "veřejné" ceníky skipasů (a jiných karet) ani ubytování. Tyto balíčky jsou ve většině případů značně zvýhodněné, a proto již mnohdy neobsahují žádné další slevy pro seniory, juniory, studenty, rodiny atd. Pro zákazníky těchto věkových kategorií platí ceny uvedené v nabídce CK TURISTA a není možné požadovat další zvýhodnění na základě údajů z místních ceníků pro veřejnost (s těmito CK v mnoha případech vůbec nepracuje ani dle nich nevytváří vlastní cenovou nabídku).

Děti zdarma, slevy pro děti nebo pevné dětské ceny platí do vyprodání kapacit.

Tato akční cena - slevaje vyhlašována jen u vybraných zájezdů / pobytů, případně jen u některých jejich termínů. Její výše není jednotná.

Tuto akční cenu-slevu není možno kombinovat s žádnou další slevou.

Sleva last minute autobusových zájezdů bývá vypisována individuálně. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu přihlášených se autobusový zájezd nemusí uskutečnit (viz. VOP).

Sleva last minute s vlastní dopravou bývá vypisována individuálně, její výše a doba vypsání je závislá na obsazenosti příslušných ubytovacích kapacit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že zejména atraktivní pobyty s all inklusive, bazénem, u sjezdovek, ... bývají často vyprodány několik měsíců dopředu a prodej za cenu "last minute" se zde téměř nevyskytuje.

Ceny "last minute" jsou na stránkách www.ckturista.cz uvedeny v cenové tabulce již u jednotlivých zájezdů/pobytů.

Tuto slevu „last minute“ není možno kombinovat a sčítat s žádnou další slevou.

Slevy a zvýhodnění nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak. Vyberte si pro Vás nejvýhodnější typ slevy. Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze při přihlášení, resp. při zaplacení zálohy, a nemohou být nárokovány dodatečně. Veškeré slevy mohou být uplatněny při přihlášení přímo u CK TURISTA. Slevy se poskytují z katalogové ceny bez příplatků. Slevy a zvýhodnění se poskytují maximálně do hodnoty 0Kč, nikdy do záporné hodnoty. Slevy a akce jsou často omezeny a platí do odvolání. CK TURISTA si vyhrazuje právo tyto akce odvolat jednostranně jako celek či jako jednotlivé akce.

Abychom mohli všem zákazníkům nabídnout co možná nejpříznivější ceny našich zájezdů a pobytů, není možno již poskytnout další slevy, zvýhodnění či provize, než výše uvedené. Z tohoto důvodu prodáváme naše zájezdy a pobyty výhradně přímou cestou z našeho webu www.ckturista.cz a nelze je zakoupit přes jiné zprostředkovatele (CA). Všichni naši zákazníci můžou využít "příspěvku na dovolenou z FKSP", rádi jim pro jejich zaměstnavatele vystavíme fakturu. Nepřijímáme však flexipasy, benefit body, poukázky Sodexo aj., a to z důvodu výše uvedeného.