Nástupní místa - CK Turista

Nástupní místa

  • Zájezdy vyjíždí od železničního nádraží Ostrava.Vítkovice, není-li u zájezdu uvedeno jinak (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu).
  • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor a Nový Jičín - zastávka naprodi prodejny "Auto Kelly", (výchozí čas odjezdu +20 minut)
  • Příbor: NÁSTUPNÍ místo sokolovna (Lidická 544), (výchozí čas odjezdu +40 minut) / VÝSTUPNÍ místo zastávka U Pošty (Jičinská 240)
  • Nový Jíčín: čerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
  • Hranice - parkoviště u bývalého motorestu Sparta (dnes Pepinova Pizza), na ulici Zborovská - 50 m od kruhového objezdu vedle Hypermarketu Albert, (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
  • Olomouc: ZMĚNA: zastávka autobusů MHD Fibichova (ve směru na železniční nádraží, cca 150 m od sjezdu z 4proudové rychlostí silnice - ulice Tovární), nedaleko hlavního železničního nádraží Olomouc (výchozí čas odjezdu +1.40 hod.)
  • Prostějov: ZMĚNA: autobusová zastávka MHD Arkáda (ulice Konečná), vedle KFC a Kauflandu, (výchozí čas odjezdu +2 hod)
  • Vyškov: čerpací stanice MOL vedle dálnice Olomouc-Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
  • Brno: parkoviště naproti pekárny Delta (na křižovatce cest Vídeňská a Teslova), (výchozí čas odjezdu +2.55 hod)
  • Mikulov: ZMĚNA: čerpací stanice MOL 28. Října (ve směru k hranicím s Rakouskem), (výchozí čas odjezdu +3.20 hod)

Po odkliknutí "města" se zobrazí mapa nástupního místa.
Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních nástupních místech. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační, avšak v tento čas musí zákazník již čekat na daném nástupním místě (který má ve SoZ uveden). V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění (v žádném případě nemůže autobus vyjet dříve, než je u daného nástupního místa uvedeno). V případě velkého zpoždění autobusu je zákazník informován na telefonním čísle, který uvedl do SoZ.

Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v SoZ). Vzdálenější nástupní místa mohou po předchozí dohodě s CK využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob)..

Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu.

Nástupní místo je nutno zákazníkem uvést do SoZ již při přihlášení. V případě změny je účtován poplatek dle VOP. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle SoZ nastupovat účastník zájezdu, jinak autobus tato místa míjí bez zastavení.

ZASEDACÍ POŘÁDEK: je plně v kompetenci CK, přičemž je brán zřetel na sedadla se zaplacenou místenkou, následně pořadí přihlášených zákazníků, případně další kritéria CK (společně přihlášená dvojice obsazuje standardně dvojsedadlo). Při nástupu na zájezd se zákazník musí prokázat platnou SoZ (jeho kopií), a to vedoucímu zájezdu. Po dobu jízdy autobusu je k dispozici telefon 00420 724 772 080.

MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ A VELIKOST ZAVAZADEL: každý účastník si může vzít 1 „hlavní“ zavazadlo maximálně střední velikosti (kufr, taška, batoh) o hmotnosti do 15 kg, tašku s lyžařskými botami, 1 malé příruční zavazadlo a 1 pár lyží nebo snowboard, vše o celkové hmotnosti do 22 kg. Vše včetně přepravovaných potravin a nápojů musí být umístěno ve výše uvedených zavazadlech. Pokud je „hlavní“ zavazadlo extrémně velké (expediční batoh, kufr největší prodejní velikosti, obří sportovní taška), pak v něm musí být umístěny i lyžařské poty. Nadměrná zavazadla (např. druhý pár lyží či snowboard), samostatné kartony piv, vody aj. nebudou přepravovány (a je na zákazníkovi, jak s dotyčným zavazadlem naloží). Výjimku tvoří nadměrná zavazadla (např. druhý pár lyží či snowboard), která jsou předem objednaná a potvrzená CK, což se provádí zásadně písemně prostřednictvím SoZ v oddíle poznámky. Vzhledem k častým záměnám je nutné mít všechna zavazadla opatřena jmenovkou (i obal na lyže). Každý zákazník musí dohlížet na svá zavazadla během celé doby konání zájezdu, tzn. i během přepravy. Každý zákazník manipuluje se svými zavazadly výlučně sám, je povinen si jej za asistence řidiče naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si jej převzít. řidiči jsou jen nápomocni při ukládání zavazadel do zavazadlového prostoru autobusu. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu či ztrátu přepravovaných zavazadel.

Další podrobné informace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.